Koliko motivacije je previše motivacije?

Tačno je da nismo nikada više bili okruženi mogućnostima, kao [...]