Samomotivacija kao stil života

Uh, odakle početi? Pa kako ću ja to sada? Možda [...]