Menjam se, dakle postojim

Da li je moguće promeniti se i da li je [...]