Tu je S-Mama, nigde otišla nije

Da, znam – predugo me nije bilo na blogu. Ali [...]