Dečak i knjige

Već nekoliko dana sa galerije u maloj univerzitetskoj biblioteci u [...]