Šta radiš, kada ne radiš ništa?

Znam, sve znam. Ovo je trebalo da bude drugi tekst [...]