Ana Sokolović, burnout ekspert: Sagorevanje roditelja – kako ga prevazići?

Kada govorimo o sagorevanju na poslu obično ne pravimo razliku [...]