Jedan je deda

U životu devojčica postoje mnogi ljudi koji ostavljaju tragove, ali [...]