Šta Raja i Biblija imaju zajedničko?

Da, dobro ste pročitali, kao teolog uspeo sam da povučem [...]