Može li se delo odvojiti od života?

Tema na koju već neko vreme ne mogu da pronađem jednosavan odgovor, zato što prosto mislim da se ne može posmatrati crno-belo, je: da li treba odvajati autora od njegovog dela?