Smrtni ishod atletskih povreda

Skoro smo Marko i ja pričali o činjenici da u srpskoj književnosti gotovo i da nema ženskih autora. Oboje smo sigurni da ih ima, ali i da su nepravedno skrajnute i ispod margine ili se namerno svode na „žensku laganu literaturu“. Da li je moguće da Srbija nema kvalitetne i ozbiljne pisce ženskog pola?