„Valja se“ nije argument

Koliko puta ste od svojih roditelja, rođaka, prijatelja, baka i deka čuli da nešto morate ili ne smete da radite sa svojom bebom zato što se tako valja?