Rosić: Albumi nisu samo muzika nego dokument vremena

Da li iko više sluša muzičke albume?