Kako naučiti decu da poštuju tuđe različitosti?

Povoda za isticanje različitosti među ljudima je i previše. Možemo početi od pola, preko boje kože, verske, nacionalne pripadnosti, imena koje nosimo, boje kose, visine, težine, boje očiju… lista nema kraja.