Da li ste dovoljno slobodni da budete ono što jeste?

Šta je sloboda za vas? Ne, ne mislim na filozofsku kategoriju, ni na političku slobodu, već na onu bazičnu, ličnu, intimnu. Kako sam oslobodila sebe socijalnih pritisaka i očekivanja drugih i šta je za mene sloboda?