Šta radiš, kada ne radiš ništa?

Znam, sve znam. Ovo je trebalo da bude drugi tekst o našem putešestviju u Srbiju. I znam, od kraja marta tj. trena kada sam predala master rad je prošlo dosta vremena. A gde sam ja? Šta radim? Zašto ništa i šta to ništa znači?